Deze website wordt geëxploiteerd door JeroenLampe.nl, een handelsnaam van Jeroen Lampe en is gevestigd te Huizen.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan JeroenLampe.nl persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. JeroenLampe.nl zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doelen die JeroenLampe.nl bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

JeroenLampe.nl verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven heeft geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

JeroenLampe.nl tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Cookies. Waarom en welke cookies gebruikt JeroenLampe.nl?

JeroenLampe.nl gebruikt op haar site cookies en scripts (hierna beiden te noemen cookies) om het gebruik van de site zo makkelijk mogelijk maken voor u als gebruiker. Daarnaast gebruikt JeroenLampe.nl cookies om te analyseren welke gedeelten van de site gebruikt worden en waar verbeteringen kunnen worden toegepast. JeroenLampe.nl gebruikt deze ook om te meten of haar advertenties op andere websites effectief zijn. 

JeroenLampe.nl plaatst cookies voor het doen van gerichte aanbiedingen op websites van derden. Tot slot gebruikt JeroenLampe.nl cookies van social media partijen.

Cookies worden op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze worden door onze website uitgelezen en geven ons informatie zoals hieronder beschreven.

Het gebruik van cookies is veilig. Het is belangrijk voor u om te weten dat er bij het gebruik van cookies geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of e-mailadres kan worden herleid. Deze informatie wordt dus niet gebruikt voor e-mail- en telemarketingacties. Onze cookies geven geen persoonlijke informatie door aan derden.

Cookies die ervoor zorgen dat JeroenLampe.nl goed functioneert

We plaatsen cookies om bij te houden hoe u de site gebruikt. Hierdoor is het mogelijk dat u naar een andere pagina navigeert zonder dat deze informatie verloren gaat.

Cookies die het gebruik van onze website meten en die wij gebruiken voor analyse van bezoekersgedrag

We plaatsen cookies van Google Analytics. Deze cookies houden de sporen bij van uw bezoek op onze website en bevatten een aantal gegevens over dit bezoek voor intern gebruik. Deze gegevens worden gebruikt om informatie te krijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de door ons aangeboden diensten. Op deze manier kunnen wij onze website voor u nog prettiger maken in het gebruik. We kunnen deze data zonder koppeling aan u als persoon uitlezen in de software die Google Analytics ons ter beschikking heeft gesteld. We gebruiken deze cookies ook om inzage te krijgen in welke advertenties werken.

Advertentie Cookies

We plaatsen cookies van Facebook en Instagram. Hiermee houden we bij welke pagina’s worden bekeken door u als bezoeker van JeroenLampe.nl. We kunnen u met deze cookies voorzien van advertenties op Facebook. Bekijk op https://www.facebook.com/policy/cookies hoe Facebook omgaat met deze cookies.

We plaatsen cookies om te meten of een advertentie in het advertentie-netwerk van Google Adwords effectief is geweest. We kunnen hiermee iedere klik op een advertentie in het Google advertentie-netwerk en een daaraan gekoppeld bezoek op onze site evalueren. Met Google (en Facebook) delen wij, indien u akkoord gaat met onze cookie policy, of een klik op een advertentie in het advertentie netwerk van Google (of Facebook) heeft geresulteerd in contact met ons.

Social Media Cookies

Op onze site vindt u buttons waarmee u een pagina of artikel van JeroenLampe.nl kunt delen via social media. Voor de werking van deze buttons wordt gebruikt gemaakt van de cookies van de social media partijen (Facebook, Instagram, Twitter, Google+). Zodra u op een button klikt en u bent ingelogd bij de sociale media partij, herkennen de social media partijen u en kunt u direct content delen.

Mocht u willen dat websites geen cookies plaatsen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van de browser die u gebruikt. Deze instellingen dienen per browser en per apparaat te worden aangepast. Er zijn verschillende opties in de instellingen mogelijk, die u diverse gradaties bieden voor het plaatsen van cookies op uw apparaat. Bij deze instellingen kunt u ook reeds geplaatste cookies verwijderen. Mocht u besluiten helemaal geen cookies te accepteren, dan is het mogelijk dat bepaalde toepassingen van onze website niet geheel functioneren.

Google Chrome:
https://support.google.com
Microsoft Internet Explorer:
http://support.microsoft.com
Firefox:
http://support.mozilla.org
Safari:
http://docs.info.apple.com
Opera:
http://www.opera.com

Houdt u er rekening mee dat door het verwijderen of uitschakelen van cookies u niet in staat bent om bepaalde gebieden of functies van onze site te bekijken en u het ons niet mogelijk maakt waardevolle informatie te analyseren, die ons helpt de inhoud en functionaliteit van onze site te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

JeroenLampe.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Op onze site staan social media buttons. Als je deze gebruikt, verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je deze websites gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JeroenLampe.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via info [at] jeroenlampe.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met JeroenLampe.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

JeroenLampe.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste wijziging: 02 juni 2023 

WhatsApp metJeroen Lampe

Liever appen?

whatsapp logo
WhatsApp me!
form

Vrijblijvend kennismaken?